دختر مولا اومده
زهره ی زهرا اومده

زینب کبری اومده
عشق عشق عشق به دنیا اومده

از روح علی الدوام، از پیغمبر و امام
جبرائیل بخون برام، با تقدیم احترام

دختر مولا اومده
زهره ی زهرا اومده
زینب کبری اومده
عشق عشق عشق به دنیا اومده

شاز نورش مشخصه
سر تا پا مقدسه
بی تابِ برا حسین
از وقتی که می رسه

چشمه به دریا اومده
رمز تولیٰ اومده
مهرِ مُعَلیٰ اومده
عشق عشق عشق به دنیا اومده

دختر مولا اومده
زهره ی زهرا اومده
زینب کبری اومده
عشق عشق عشق به دنیا اومده

جبرائیل سبو گرفت
پیغمبر وضو گرفت
اومد اون که عفت از
اسمش آبرو گرفت

لیلی لیلا اومده
درمون دردا اومده
جلوهی ثینا اومده
عشق عشق عشق به دنیا اومده

دختر مولا اومده
زهره ی زهرا اومده
زینب کبری اومده
عشق عشق عشق به دنیا اومده

حق عشق ادا میشه
هر سنگی طلا میشه
هر جا اسمِ تو میاد
قلبم کربلا میشه

آیتِ عُظمی اومده
عالی اعلی اومده
نورِ مصلی اومده
عشق عشق عشق به دنیا اومده

دختر مولا اومده
زهره ی زهرا اومده
زینب کبری اومده
عشق عشق عشق به دنیا اومده

از روح علی الدوا
از پیغمبر و امام
جبرائیل بخون برام
با تقدیم احترام

جبرائیل سبو گرفت
پیغمبر وضو گرفت
اومد اون که عفت از
اسمش آبرو گرفت

لیلی لیلا اومده
درمون دردا اومده
جلوهی ثینا اومده
عشق عشق عشق به دنیا اومده

دختر مولا اومده
زهره ی زهرا اومده
زینب کبری اومده
عشق عشق عشق به دنیا اومده