دست و پا نزن

مادرمون رو صدا نزن

کاش یکی بگه

که نانجیب از قفا نزن

خواهرت فدات

داره بریده میشه رگ هات

از تو قتلگاه

چرا نمیاد دیگه صدا

وای من حسین

برادر بی کفن حسین