زمستونم بهاری شد

کار دل خرابم باز بی قراری شد

.

هوای من هوای یاره

آقا میدونی گدات خیلی دوست داره

.

پرپر می زنم واسه حرم

من در می زنم پشت درم

.

وا کن درو من منتظرم

آقای کرم ، آقای کرم

.

ای نور ؛ ای ترانه ی عشق

ای شور ؛ ای بهانه ی عشق

.

صفا اومد ، وفا اومد

رفیق و یار شاه کربلا اومد

.

شب تارم گرفتارم

دخیل پر قنداق علمدارم

.

فرمانده ی لشگر اومده

سردار و دلاور اومده

.

گفتن همه انگار دوباره

حیدر اومده حیدر اومده

.

ای جان ای ساقی مستان

ای عشق ای حضرت جانان

.

ای نور ؛ ای ترانه ی عشق

ای شور ؛ ای بهانه ی عشق

.

شبیه ماه ؛ عزیز شاه

اومد گل پسر حضرت ثارالله

.

مِی نابه چه نایابه

آین آقازاده دلربای اربابه

.

برق علوی داره نگاش

زینب صدقه میده براش

.

ای جان به صدای قدماش

جونم به فداش

.

دل رفت تا مدینه امشب

رو پاش گل می ریزه زینب

.

ای نور ؛ ای ترانه ی عشق

ای شور ؛ ای بهانه ی عشق