سلام ای آقای کرم

سلام ای سایه ی سرم

سلام ای بانی کربلای من

.

رضا شاه و سلطان تویی

رضا جان جانان تویی

رضا هیچ کی نیست مثل تو برای من

.

رضا دستمو رها نکن

از ضریح جدا نکن

آخه بی تو بی کسم

.

رضا مستی منو ببین

هر سال بعد اربعین

خونه ی تو می رسم

.

رضا جانم جانم رضا

.

من و شوق باب الجواد

من و این روزی زیاد

بذار باشه این سر من به زیر دین

.

بازم راهم دادی بیام

ببین دلتنگ کربلام

خودت گفتی آقا فابک للحسین

.

دلم واسه این سیاهی ها

خیلی تنگ میشه آقا

شده آخر صفر

.

چجور خداحافظی کنم

با سیاهی و علم

میشم آقا در به در

.

رضا جانم جانم رضا

.

بازم جمع سینه زنا

بازم یاد جامونده ها

همه مهمونیم سر سفره ی کریم

.

همه با شور و با نوا

بریم تو ایوون طلا

بگیم زینب زینب یاد حاج سلیم

.

آقا اینه حرف نوکرا

دم مرگمون بیا

دلمون به تو خوشه

.

بازم بطلب حرم آقا

ما رو دوری شما

به خدا که می کُشه

.

رضا جانم جانم رضا

.

سلام ای آقای کرم

سلام ای سایه ی سرم

سلام ای بانی کربلای من

.

رضا شاه و سلطان تویی

رضا جان جانان تویی

رضا هیچ کی نیست مثل تو برای من

.

رضا دستمو رها نکن

از ضریح جدا نکن

آخه بی تو بی کسم

.

رضا مستی منو ببین

هر سال بعد اربعین

خونه ی تو می رسم

.

رضا جانم جانم رضا