سینه زن ها باهم دیگه دارن قرار نوکری
تو روضه هات آقا چه خوبه روزگار نوکری
همیشه دوست دارم برات دم غروب گریه کنم
همه سعیم همینه واسه تو خوب گریه کنم
پر یه تصویره قاب لحظه های من
کاش برسه آقا تا حرم صدای من
خوابم شبم کربلا
بطلبم کربلا
وقتی از تو دور میشم که راه نجاته کربلا
سپری میشه عمر من با خاطرات کربلا
کرب و بلا کرب و بلا