شهدای گمنام ببرید از ما نام
به باغبون بگویید دیگه لاله نکاره
گوشه گوشه ی این سرزمین لاله زاره

آهای مسافرای عشق_از کربلا خوش اومدید
اهای غریب جبهه ها_به جمع ما خوش اومدید
شما که از طابوتاتون_میباره عطر کربلا
کی گفته که گمنامید_اسمتون عشقه به خدا
از التهاب این دلم_که بی قراره کم کنید
محضر بی بی فاطمه_سفارش منم کنید

شهدای گمنام_ببرید از ما نام
به باغبون بگویید دیگه لاله نکاره
گوشه گوشه ی این سرزمین لاله زاره

رسیدید از راه که به این_دلای خسته جون بدید
ستاره ها ستاره ها_راهو به ما نشون بدید
غبار خاک جبهه ها_برای دردمون دواست
مثل شما شهید شدن_صراط مستقیم ماست
برای قلب عاشقا_یه نیم نگاهتون بسه
مثل دفاع از وطن_اسم شما مقدسه

شهدای گمنام_ببرید از ما نام
به باغبون بگویید دیگه لاله نکاره
گوشه گوشه ی این سرزمین لاله زاره

?شاعر: مهدی حنیفه