با تموم بدیم اعتماد کردی
با تموم وجودم گناه کردم
.
ولی دستمو بازم بگیر ارباب
بذار ساده بگم اشتباه کردم
.
شه محترم بطلب حرم
که یه عمره در خونه ی تو نوکرم
.
تویی خواهش دل مضطرم
آرزومه کربلا برم با مادرم
.
ثارالله یا اباعبدالله
.
این محاله که دست از تو بردارم
اشک چشممو امشب گواه کردم
.
دل به هرچی به غیر از نگات بستم
بذار ساده بگم اشتباه کردم
.
بطلب مرا شه کربلا
که دلم لک زده واسه گنبد طلا
.
دیوونه ت شدن همه عاقلا
یه نگات دوای درد من مبتلا
.
ثارالله یا اباعبدالله
.
با تموم بدیم اعتماد کردی
با تموم وجودم گناه کردم
.
ولی دستمو بازم بگیر ارباب
بذار ساده بگم اشتباه کردم
.
شه محترم بطلب حرم
که یه عمره در خونه ی تو نوکرم
.
تویی خواهش دل مضطرم
آرزومه کربلا برم با مادرم
.
ثارالله یا اباعبدالله
.
ناله هامو شنیدی دعام کردی
روضه هاتو شنیدم صدات کردم
.
خیلی مردی که باز آبرو دادی
توبه کردم و می خوام که برگردم
.
بطلب مرا شه کربلا
که دلم لک زده واسه گنبد طلا
.
دیوونه ت شدن همه عاقلا
یه نگات دوای درد من مبتلا
.
شه محترم بطلب حرم
که یه عمره در خونه ی تو نوکرم
.
تویی خواهش دل مضطرم
آرزومه کربلا برم با مادرم
.
ثارالله یا اباعبدالله