طریقی الیک و قلبی لدیک

وصلی الله علیک یا حسین یا حسین

با این که زندگیم سخته

با این که خالیه دستم

امام رضا مدد میده

دوباره اربعین هستم

محبتت دار و ندارمه

قرار قلب بیقرارمه

شبیه فطرس این شعارمه

من مستی حسینیم و ابالفضلی