مثل کبوتر شدم تو آسمون حسین

بوده جوونی ما نذز جوون حسین

تو دربار شاه کربلا یه پای ثابت نوکریم

علی اکبریم

میرسه بوی نجف تو کربلای حسین

شبیه ایوون طلاس پایین پای حسین

تا دنیا دنیاست دیگه به هر دلی حاکمه

مثل ابالفضل اونم ماه بنی هاشم

آقا جان توولدت مبارک