شور / حسین طاهری

سلام آقا
من از خدا فقط تو رو میخوام آقا
همه میرن تو میمونی برام آقا
سلام آقا
برای من
دعایی کن، نمیگیره دعای من
بذار بپیچه تو حرم صدای من
صدای من
حسین جانم، حسین حسین حسین حسین، حسین جانم
صدای تو
کبوتری شدم توی هوای تو
تموم زندگیمه کربلای تو
فدای تو
ببین آقا
داره میاد دوباره اربعین آقا
تو رو خدا نزن رومو زمین آقا
همین آقا
همه میرن
یه عده میمونن تو روضه میمیرن
همش سراغ کربلاتو میگیرن
همه میرن
حسین جانم، حسین حسین حسین حسین، حسین جانم
بزن بارون، منو ببر جلو ضریح دم ایوون
می خوام سلام بدم با چشمای گریون
بزن بارون
سلام آقا، من از خدا فقط تو رو می خوام آقا
همه میمرن تو می مونی برام آقا
سلام آقا
برای من دعایی کن نمی گیره دعای من
بذار بپیچه تو حرم صدای من
صدای من
صفا داره حرم شبیه من چقدر گدا داره
چقدر هوای مشهد الرضا داره
صفا داره
گرفتارم، امام رضا امام حسین رو دوست دارم
بهشت من حسین من چی کم دارم
دوسش دارم
حسین جانم، حسین حسین حسین حسین جانم