میمیره ملتی که توی راه تو شهید نداره

دروغ میگه اون کسی که تورو داره و امید نداره

ای امید ناامیدا

ای پناه بی پناها

ای به راه تو نگاه دنیا

یه بال سرخ شهادت و

یه بال سبز انتظاره

دو بالی که با روح ولایت شیعه رو محکم نگه میداره