هلاکم هلاک کربلا

پلاکم پلاک کربلا

الهی که با لبای تشنه

بمیرم تو خاک کربلا

درد عشق تو بی درمون

زخم عشق تو بی مرهم

خوب و بد اومدیم امشب

تا که تو بخری در هم

پای علم تو نشینم می میرم

خواب حرم تو نبینم می میرم

حسین ثارالله حسین ثارالله

بهشتم زمین کربلا

چقدر دل نشینه کربلا

از الآن چه تب و تابی دارم

برا اربعین کربلا

راه عشقت بی پایان

بزم عشق تو طوفانی

کاش منم بخری آقا

مثل راهب نصرانی

اسم تو رو اگه نبرم می میرم

ان شالله اربعین تو حرم میمیرم

حسین ثارالله حسین ثارالله