پا تا سر پیغمبر
قد و بالا خود حیدر

.

یابن النور ، یابن العشق
مولانا علی اکبر

.

چه تو این دنیا چه تو محشر
تو رو دارم چی از این بهتر
تو خودت مولا و اربابی یا علی اکبر

.

گل سرخ خانواده ی مهتاب
علی اکبر شاهزاده ی ارباب
منو دریاب منو دریاب منو دریاب

.

دلبر حسینی ، حیدر حسینی
آینه ی علی و بال و پر حسینی

.

گل سرخ خانواده ی مهتاب
علی اکبر شاهزاده ی ارباب
منو دریاب منو دریاب منو دریاب

.

چه نور و مشکاتی

چه سلام و صلواتی

.
چه شکوهی چه قماطی

چه جمال و وجناتی

.

همه ی عالم فدای تو

کی نمی میره برای تو
تو کدوم قلب حسینی نیست ردّ پای تو

.

دلی که مجنون تو نشه مرده
به پیشونیم مهر عشق تو خورده

دلا رو اسم تو برده

.
منو دریاب منو دریاب منو دریاب

.
گل سرخ خانواده ی مهتاب
علی اکبر شاهزاده ی ارباب
منو دریاب منو دریاب منو دریاب

.

روح عاشقایی ، قلب کربلایی
می درخشه با تو ، شیش گوشه ی طلایی

.

گل سرخ خانواده ی مهتاب
علی اکبر شاهزاده ی ارباب
منو دریاب منو دریاب منو دریاب

.

یاسین و حمد و ناس
تو جمالت همه پیداس

.

هستی از همه بیشتر
دلدار دل عباس

.

من با عشق تو جوون میشم
رفیق هفت آسمون میشم
یه روزی اون شیعه ای که می خوای همون میشم

.

مثل زهرا جلوه ی گل یاسی
تجلی مجتبی و عباسی

تو خورشیدی تو الماسی

.
منو دریاب منو دریاب منو دریاب

.

یاور اباالفضل
لشگر اباالفضل

.

تو بساط ارباب
هم سنگر اباالفضل

.

گل سرخ خانواده ی مهتاب
علی اکبر شاهزاده ی ارباب
منو دریاب منو دریاب منو دریاب