گرچه ندیدم حرمت گشته امیدم حرمت

میخوام که مرگم برسه وقتی رسیدم حرمت

جان به قربان غمت ابی عبد الله

به فدای علمت ابی عبد الله

تموم شعرای من بشه فدای

بیتی از محتشمت ابی عبد الله

آقا زیر پاتو ببین خیلی دوست دارم همین

وعده منو تو باشه کربلا شب اربعین

ابا عبد الله حسین ثار الله

****

بار غمت رو میبریم کاسه به دست حیدریم

با هم همه برادریم چون که ما از یه مادریم

حرمت عرش خداست ابی عبدالله

قبله سینه زناست ابی عبد الله

مطمئنم نخ معجر رقیت

شافع روز جزاست ابی عبد الله

آقا زیر پاتو ببین خیلی دوست دارم همین

وعده منو تو باشه کربلا شب اربعین

ابا عبد الله حسین ثار الله

****

غرقم توی موج غمت خواب و خیالم حرمت

عمری غلامت میمونم آقا با لطف و کرمت

چشم به راه حرمم ابی عبد الله

بار حسرت میبرم ابی عبد الله

من دیگه راهی ندارم خوب میدونی

دم مرگ منتظرم ابی عبد الله

آقا زیر پاتو ببین خیلی دوست دارم همین

وعده منو تو باشه کربلا شب اربعین

ابا عبد الله حسین ثار الله