یارم ابالفضله ، دلدارم ابالفضله

کس و کار دلم ، یار دلم ، سید وسالارم ابالفضله

میرم ابالفضله ، تکبیرم ابالفضله

حرف مردونگی که میشه تصویرم ابالفضله

یقیناً حیدر و عیناً حیدر

نقاب اندازد دقیقاً حیدر

لا حول و لا قوه اِلا و بالله

دریاست ابالفضل ، غوغاست ابالفضل

مجنون کجایی لیلاست ابالفضل

مادر نزاده زیباست ابالفضل

… ساقی ساقی ساقی ، ساقی ساقی ساقی …

امشب شب شوره ، شب باده و انگوره

دل فاطمه و اُم بنین و علی مسروره

امشب شب نوره ، چشای حرمله کوره

شب خلقت مشک و علم و ساقی محشوره

فدای ساقی ، صفای ساقی

هوایی ام در هوای ساقی

لا حول و لا قوه اِلا و بالله

سردار ابالفضل ، سالار ابالفضل

ای ذوالفقار کرار ابالفضل

ای حیدر بی تکرار ابالفضل

… ساقی ساقی ساقی ، ساقی ساقی ساقی …

امشب خوشه حالم ، خوب اومده فالم

سائلم اومدم بده آقا روزی امسالم

میخام که شیدا شم ، راهی دریا شم

الهی که منم مدافع خواهر تو باشم

دیار زینب ، کنار زینب

بشم سرباز مزار زینب

لا حول و لا قوه اِلا و بالله

گمنام زینب ، بر بام زینب

تا که ببندم احرام زینب

باشم یکی از خدام زینب

… ساقی ساقی ساقی ، ساقی ساقی ساقی …