یا سیدالشهدا به جنون میکشی مرا ارباب حسین ارباب

حب الحسین فقط

توی قلب من تو حرم داری

چه حسینی و چه علمداری

هستم هر نفس با تو هیشکی الا تو تو دلم نیست

نیستم آدم سابق خونه عاشق جز حرم نیست