دل من در هوای مولا باش
یار بی ادعای مولا باش
گر نشد یاورش این همه عمر
گاه گاهی برای مولا باش
به گدایی تو هر کجا رفتی
یک سحر گدای مولا باش
دست من دست گیر مردم باش
پینه ی دست های مولا باش
پهن کن یه سفره ای ببرای یتیم
مستمند دعای مولا باش
پا به پایش اگر نشد بروی
لااقل رد پای مولا باش
جان من تا که در بدن هستی
باش اما فدای مولا باش