عاشق ترم باتو روح الله بهمنی مداحی شب هشتم محرم

عاشق ترم باتو
ای اب حیات
کشتی نجات
عاشق ترم با تو
از رو ازل
هیچکی نگرف
توی دلم جاتو
از هرکس غیر خودت خسته ام
من بدجوری به تو دلبسته ام
به تو وابسته ام

 

مجموعه کامل مداحی‌های محرم ۹۸

دنیا برای سینه زن یه زندونه : بهمنی