علی یه چیزی به بابا بگو وای علی گلچین مداحی های مهدی اکبری نوحه علی اکبر

 

علی یه چیزی به بابا بگو وای علی
چقدر بهم ریخته بال و پرت وای چقدر
بهم ریخته موی سرت وای چقدر
پر از خون شده حنجرت وای علی

 

الحق که تو یاد آور خیبری

روز یازدهم محرم در حسینیه آیت الله حق شناس