فرمانده چقدر اربا اربا شده ای
فرمانده چقدر مثل مولا شده ای
ای جسم مقطعت در آغوش حسین
مانند علی اکبر لیلا شدی
اصلا تو چگونه با ترک های تنت
بر روی عبای سبز او جا شدی
دستان قلم شده گواهی می داد
دلداده روضه های سقا شده ای
آتش به طواف پیکرت آمده است
حالا چقدر شبیه زهرا شده ای
ای جانم حسین جانانم حسین
با خون شهید زند تر می گردیم
ما را بکشید زنده تر می گردیم