قاتل تو زخم غصه های کربلا شد
قاتل تو آتیشی که تو حرم به پا شد
قاتل تو سرهایی که از بدن جدا شد
.
دلا می سوزه ، چشا گریونه
شب بی تابی ، شب بارونه
.
تو پنجمین نور دین خدایی
تو آخرین شاهد کربلایی
تو داغدار غم خیمه هایی
.
قاتل تو زخم غصه های کربلا شد
قاتل تو آتیشی که تو حرم به پا شد
قاتل تو سرهایی که از بدن جدا شد
.
جلو چشماته غم شهر شام
رقیه می گفت بابامو می خوام
.
مونده تو گوشت صدای رقیه
ناله زدی پا به پای رقیه
جون میدی امشب برای رقیه
.
یادت میاد اون داغی که همه رو هلاک کرد
یادت میاد عمه اشکاشو چجوری پاک کرد
یادت میاد زینب عشقو تو خرابه خاک کرد
.
امام باقر منو دریا کن
برات عشقو خودت امضا کن
.
داره میاد باز صدای محرم
آماده مون کن برای محرم
ما زنده ایم با عزای محرم
.
آقا ببین من سرباز پرچم حسینم
آقا ببین من تا زنده م آدم حسینم
آقا ببین مجنون محرم حسینم