قال الرضا یابن شبیب مهدی اکبری

قال الرضا یابن شبیب مهدی اکبری مداح اهل بیت علیهم السلام مهدی اکبری مداحی محرم ۹۸ شب دوم محرم هیئت علمدار مشهد به همراه متن شعر .

قال الرضا یابن شبیب

ان کنت باکیا یبکی للحسین
السلام علی شیب الخضیب
ان کنت باکیا لشی یبکی للحسین
السلام علی خد الطریق
ان کنت باکیا یبکی للحسین
السلام علی جسم ظریف
ان کنت باکیا یبکی للحسین

نوحو علی الحسین
نوحو علی الحرم
نوحو علی النسا
نوحو علی العلم

نوحو علی الحسین
نوحو علی الحرم
نوحو علی النسا
نوحو علی العلم

ای دریای رسیده به نیزار یا حسین
ماتم نشین دست علمدار یا حسین
ای کشته فتاده به گودال یا حسین
خورشید عرش تابان یا حسین

قال الرضا یابن شبیب
ان کنت باکیا یبکی للحسین
السلام علی شیب الخضیب
ان کنت باکیا لشی یبکی للحسین
السلام علی خد الطریق
ان کنت باکیا یبکی للحسین
السلام علی جسم ظریف
ان کنت باکیا یبکی للحسین

خدا رو شکر که رسیدم من به محرم دوباره مهدی اکبری