قدر قدرت قوی شوکت مدح حضرت علی اکبر ع حاج مهدی اکبری

 

قدر قدرت قوی شوکت
علی هیبت جهان آرا
نبی روی نبی خوی
علی سیرت علی سیما
دلارا دلارام
دل دریایی سقا

 

وسط سینه زنی حس می کنم پیش منی : مهدی اکبری

مراسم سیاه پوشان محرم در هیئت جوانان سید الشهدا(ع)