لبیک یا حسن جان

اومدن همه‌ی سینه‌زنا
برا بیعتِ با غمِ حسین
تا مهیّا بشن برا ظهور
با شکوه محرم حسین:
ای اسوه‌ی کریمان
لبیکَ یا حسن‌جان
نوجوونای ما همه میخوان
که حسینی بشه مرامشون
مثِ نوجوونای تو بشن
سپر بلای امامشون