مادر من تا صبح – نوحه ششم محرم – پویانفر

 

مادر من تا صبح
با روضه بیدار بود
تو دسته هات اقا
بابام علمدار بود

 

شب ششم محرم/هیئت رزمندگان مکتب الحسین

عشق بی تکراری پویانفر