ای ماه آسمونا و زمین
شمس الشموس قبله یقین
با اون چشم های چشم چشم رفعتت
اسیر لطف چشمات رو ببین
من سلطان من جانان یا رضا
سنه قربان یا رضا
مظهر الخاص مظهر العجایب
ای شرف و شمس علی ابن ابی طالب
روح و روانیم ای جان ای جان
آرام جانیم ای جان ای جان
آقا باشوادولانیم ای جان ای جان