محشری شده در کربلای حسین هلالی

محشری شده در کربلای حسین هلالی مداح اهل بیت علیهم السلام مداحی محرم ۹۸ به همراه متن شعر شب دوم هیئت الرضا و دانلود مداحی عبد الرضا هلالی .

محشری شده در کربلای حسین
حمله کرده به خیبر مرتضی حسین
ضربه دست و برم
ناز شستو برم
راه مستو برم
دستمال زردی که هنوز نبسته برم
هیجانو برم
ابروانو برم
تیرو کمانو برم
رجز شیر سرخ عربستانو برم
اب القمر
عباس بن علی
مرد خطر
عباس بن علی
نام پدر را زنده میکند
چنین پسر
عباس بن علی
عباس بن علی
پهلوان عرب
شهریار عجم
قمر بنی هاشم
افتخار حرم
اقتدار و نگا
زلف یار و نگا
شیر و شکار نگا
سجده کردن دشمن به ذوالفقار و نگا
بی بدل رو ببین
چشم یل رو ببین
دست عجل رو ببین
دم مغرب کربلا صبح جمل رو ببین
شبه عسل
عباس بن علی
کمر شکن
عباس بنعلی

بسته کمر
به به حیدریون
مسلما عباس بن علی
عباس بن علی
جلوه داده خدا
چشم نافذشو
چه جوابی بدم
هل من مبارز شو
وقتی دم رو گرفت
تا قدم رو گرفت
زیرعلم رو گرفت
دست به لشکری زد
دامن حرم رو گرفت
تا که جا نخورند
بی صدا نخورند
چوب خدا نخورند

بار ما را نخریدن به اصرار کشید هلالی

مردم از روضه تمنای زیارت دارند عبد الرضا هلالی