مدینه امشب پر از نور خدا شد – محمدرضا طاهری – میلاد حضرت معصومه س

 

مدینه امشب پر از نور خدا شد
درای رحمت برروی شیعه وا شد
باب حاجات رو ببین حاجت روا شد
رسید از راه خواهر

مدینه امشب پر از نور خدا شد

ویژگی های دختر در تراز اسلام متن میلاد حضرت معصومه س

مولودی تولد امام حسن ع حاج محمدرضا طاهری