منم کسی که بی سر و سامونه – محمود کریمی – شهادت امام صادق ع

 

منم کسی که بی سر و سامونه
دلم مثه بقیع تو ویرونه
الان سر مزار تو کی میخونه؟؟!

این علت حرارت اشکامه
تو کوچه بی عبا و بی عمامه
میبردنت یکی نگفت این آقامه

بین قفس تو حسرت ازادی
رو دامن زهرا که می افتادی
داشتی مثه جدت حسین جون میدادی

حسین من حسین من حسین من… ) ۱

شاعر: #حاج_محمد_صمیمی

دلت به یاده کربلا پُر خونه
به یاد زخم پیکر گلگونه
حال تو رو به جز خدا کی میدونه؟!

زهرا هنوز تو کربلا گریونه
کنار پیکر حسین میخونه
با ناله هاش عالَمی رو میسوزونه…

غریب گیر آوردنت واویلا…
به قتل گاه کشوندنت واویلا…
با هر چی می شد زدنت واویلا…

به یاد اون بنفشه روی گونه
کشیده و سه ساله ی دُردونه
دستی که موی بچه رو می پیچونه

به یاد ضرب خنجری رو حنجر
به یاد غارت خیام و معجر
به یاد جای رد پا روی پیکر

یاد هزار و نه صد و پنجاه زخم
یاد تن شریف سر تا پا زخم
ته گلو از نیزه چشما زخم، دستا زخم…

 

شعر های شهادت امام صادق ع

دانلود مداحی قرآن ناطق محمود کریمی