منو رها نکن که جلد گنبدم

آقا کبوتره هوای مشهدم ..

منو جدا نکن .. هواییه توام ..

خدارو شکر که من امام رضاییم ..

منو رها نکن .. که جلد گنبدم ..

مثه کبوترا هوای مشهدم ..

منو صدا بزن .. خیلی هواییم ..

کبوترت میشم رو گنبد طلا ..

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ..