منی که هر نفسم اسمتو گفتم – مناجات حسین حدادیان

 

منی که هر نفسم اسمتو گفتم
نکنه یه روزی از چشمات بیفتم
به من مرده یه جون تازه دادی
برا نوکری به من اجازه دادی

 

حاج منصور ارضی/ شب هفتم رمضان
آقای کریمم یار قدیمم : شور حدادیان