من سوره ی کوثر حسینم فاطمه

در سنگر اسلام و دورم از هر واهمه ام

در خیمه سالار شهیدان من فاطمه ام