من و یک کاروان خوبان عالم که هر دم میزند تبل محرم

به پا کردن برا لب بزم ماتم به پا کردن برا لب بزم ماتم

من و یک کاروان خوبان عالم که هر دم میزند تبل محرم

به پا کردن برا لب بزم ماتم به پا کردن برا لب بزم ماتم

عجب بزمی شده در این عالم بپا عجب بزمی شده در این عالم بپا

من و یک کاروان خوبان عالم که هر دم میزند تبل محرم

به پا کردن برا لب بزم ماتم به پا کردن برا لب بزم ماتم

عجب بزمی شده در این عالم بپا به سینه میزنن زمین کربلا

ثارالله ثارالله ثارالله ثارالله ثارالله ثارالله ثارالله ثارالله

زمین کربلا در خون نشسته فلک شد تار و تیر دیده بسته

چه رخ داده دل زینب شکسته چه رخ داده دل زینب شکسته

غروب بی کسیم حسین و یک سپاه چه غوغایی شده درون قتله گاه

عجب بزمی شده در این عالم بپا به سینه میزنن زمین قتله گاه

خدا میدونه دل باور نداره مزن ظالم حسین مادر نداره

خدا میدونه دل باور نداره مزن ظالم حسین مادر نداره

غریب است و کسی بر سر نداره چهل منزل سرت به روی نیزه ها

چهل منزل سرت به روی نیزه ها تنت بر روی خاک غریب کربلا

السلام علیک ساکن کربلا السلام علیک ساکن کربلا