مونده روی زمین پیکر تو رها – حسین حدادیان محرم – مداحی عاشورا
السلام علی من دَفَنَ اهل قُری

خواهرت اگه نیست رفته شام بلا
ریگ و رمل بیابون برات گرفتن عزا

“سیدالشهدا ، سیدالشهدا
سیدالشهدا یا مقطع الاعضا”

سپردمت به خدا و به ریگ های بیابان
سپردمت به غبار و به خارهای مغیلان
سپردمت به وحوش و به شیران درنده
به مردمان دهاتی به آهوان پریشان

همه منتظرن ، مادرش برسه
کاش صدای برادر به خواهرش برسه

دست قاتل اگه ، به سرش برسه
آخ خدا به داد موی دخترش برسه

“سیدالشهدا ، سیدالشهدا
سیدالشهدا یا مقطع الاعضا”

به گوش خاک سپردم تو را بپوشاند
بد است اینکه ببیند تو را عریان
به باد گفتم اگر شد مرتبت بکند
فتاده به صحرا به خاک خون غلتان

ماه نیزه‌نشین ، شمع روشن من
بی‌تو مرگه برا من نفس کشیدن من

زخمیه تن تو ، زخمیه تن من
غم نخور اگه آتیش گرفته دامن من

“سیدالشهدا ، سیدالشهدا
سیدالشهدا یا مقطع الاعضا”

 

مونده روی زمین پیکر تو رها

حسین حدادیان محرم : میبینی که عمریه آقا

مداحی عاشورا : شام غریبان