مگه یادت میره نوکری هامو مداحی استودیویی نوحه عبدالرضا هلالی

 

مگه یادت میره نوکری هامو

مگه یادت میره اشک چشمامو

مگه یادت میره سلام من به کربلا رو

برامن که شدم نوکرت آقا

مادری میکنه مادرت آقا

منو دوستم داری مثل علی اکبرت آقا

به خدا تربتت مهر نمازه

یا حسین گفتنم راز و نیازه

مثل حر اومدم میدونم آغوش تو بازه

یه نفس زندگی بی تو محاله

به تو داده  خدا ما رو حواله

آرزومه بیام من اربعینت همه ساله

 

هلالی : معلومه غریب کشتنت

بیت الحرمین عشق عالمین/ عبدالرضا هلالی