میبینی که عمریه آقا – محمد حسین حدادیان -زمینه محرم

 

میبینی که عمریه آقا
توی روضه ها ابر بارونم
به یاد سه ساله می بارم
به یاد سه ساله میخونم
یابن امیرالمومنین از روی ناقه خوردم زمین

 

منزل به منزل از روی ناقه : نوحه حدادیان شهادت حضرت زینب س

اشعار به همراه سبک دهه اول محرم