میدونستم خیلی دوسم داره – مداحی حضرت رقیه – کریمی ۹۸

رقیشو تنها نمیزاره

کمک کن تا پاک کنم روشو

با گوشه ی این چادر پاره

دیدی اومد مسافر من

شبونه برگشت به خاطر من

میریم خونه باهم شبونه

ویرونه امشب معراجمونه

پای نیزه زخماشو میشمردم

با هرکدوم از غصه میمردم

خدا کند یادم نره امشب

بهش بگم چندبار زمین خوردم

روی نیزه چشاماشو وا کرد

زمین که خوردم منو نگاه کرد

روی نیزه اشکاشو دیدم

کارم دمق حال منو صدا کرد

عمه شده غصه فراموش من واویلا واویلا

گم شده ام امده آغوش من واویلا واویلا

دیده ودل محو تماشا شده واویلا واویلا

عمه بیا گمشده پیدا شده واویلا واویلا

بی قراریم تقصیر این شهره

روز وشب هاش تلخه مثل زهره

میرم امشب تا یادتون باشه

رقیه با این شامیا قهره

از زخم این چشم انتظاری

پری نمونده برا قناری

مردم از بس طعنه شنیدم

از بس که گفتن بابا نداره

عمه به همراه پدر میروم واویلا واویلا

با پدرم من به سفر میروم واویلا واویلا

کلبه منیرم رخ بابا شده واویلا واویلا

عمه بیا گمشده پیدا شده واویلا واویلا

 

 

میدونستم خیلی دوسم داره

مداحی حضرت رقیه : قطعه‌صوتی حکایت عشق/ محمود کریمی، سید مهدی میرداماد

کریمی ۹۸ : سر زده ماه گریه ها وای من