میمیره ملتی که توی راه تو شهید نداده – شور میلاد امام زمان عج – عرب خالقی

میمیره ملتی که توی راه تو شهید نداده
دروغ میگه هرکسی که تو رو داره و امید نداره

 

حاج مهدی مختاری/ شبها که گرم اشک و مناجات میشوی

 فرشته سوی زمین با شتاب آمده است