میگن روضه دل مردگیه
میگن گریه افسردگیه
نمی دونم خبر ندارن
حسین اغاز زندگیه
اتفاقا روضه
نور میده دلارو
اتفاقا گریه
می بره بلا رو
اتفاقا حسین حسین
زنده کرده مارو
ما پای همین پرچم
دلخوش به تولاییم
با گریه به ثارالله
ما فاتح دنیاییم
این سوز اه و بکا
لاتبرد ابدا
میگن بسه غصه بسه غم
میگن بازی شال و علم
نمی دونن با روضه شدیم
رها از زیر بار ستم
اتفاقا این غم
باعث نشاظه
اتفاقا این شال
پرچم حیاته
اتفاقا حسین حسین
کشتی نجاته
هرکی با حسین باشه
سرزنده و ازاد است
شیعه تا حسین داره
یه لشکر امادست
این شعله های عزا
لا تبرد ابدا
میگن انقد عزا واسه چی
سفر تا کربلا واسه چی
میگیم اصلا بدون حسین
تپش تو قلب ما واسه چی
اتفاقا این شور
مملو از شعوره
اتفاقا این راه
منتهی به نوره
اتفاقا حسین حسین
عادل صبوره
دلبسته دنیا نه
ما دل به حرم بستیم
طعنه بزنن بازم
ما پای حسین هستیم
این اتش دل ما
لاتبرد ابدا