نسیم رحمت میرسه دوباره
یکی از آسمون خبر میاره
.
صدایی که پیچیده توی دنیا
صدای پای بهاره
.
جون دلم، بال و پرم ، تاب و تبم ؛ یا رسول الله
هم نفسم کار و کسم ذکر لبم ؛ یا رسول الله
دست کرم ، نور دلم ، ماه شبم ؛ یا رسول الله
.
دل دل دل دیوونه باز اومد در این خونه
هر لحظه داره می خونه داره می خونه
.
آب زنید راه را هین که نگار می رسد
مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد
.
پر زده از سینه ی من غم امشب
به این حرم اومده عالم امشب
.
منم برای هدیه ی ولایت
علی علی میگم امشب
.
فاتح بدر و جمل و خیبر و شمشیر خدایی
آینه ی روی خداوندی و تفسیر خدایی
اولی و آخری و حیدری و شیر خدایی
.
دلگرمم به نگاه تو مجنون روی ماه تو
می خونم سرراه تو سر راه تو
.
مستم و پیمانه نجف قبله ام ایوان نجف
ذکر علی علی بود هوهوی طوفان نجف
.
مرده بدم زنده شدم دولت پاینده شدم
بنده شدم بنده شدم بنده ی سلطان نجف
.
آب زنید راه را هین که نگار می رسد
مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد
.
مستم و پیمونه به کف گرفتم
یا علی گفتم و شرف گرفتم
.
هرچی که توی زندگیم دارم از
حرم نجف گرفتم
.
دردم و درمانم علی جانم علی ؛ علی ولی الله
سرور و سلطانم علی جانم علی ؛ علی ولی الله
جانم علی جانم علی جانم علی ؛ علی ولی الله
.
ذکرت خیرالعمل حیدر مولای بی مثل حیدر
کرار بی بدل حیدر بی بدل حیدر
.
عجب سروی عجب ماهی
عجب یاقوت و مرجانی
.
عجب جسمی عجب عقلی
عجب عشقی عجب جانی
.
عجب حلوای قندی تو امیر بی گزندی تو
عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی
.
مرده بدم زنده شدم عشق تو را بنده شدم
دولت عشق اومد و من دولت پاینده شدم
.
با عاشقی می گذره این دقایق
میره مدینه این دلای عاشق
.
شکر خدا رییس مذهب ماست
آقا امام صادق
.
دست من و سفره ی احسان تو یا حضرت صادق
زنده شده دین به بیانات شما حضرت صادق
حضرت علامه ی آل مرتضی حضرت صادق
.
از هرچی غیر تو سیرم روزی مو از تو می گیرم
باز امشب تا بقیع میرم تا بقیع میرم
.
هم نظری هم خبری هم قمران را قمری
هم شکر اندر شکر اندر شکری
.
هم تو جنون را مددی هم تو جمال خردی
تیر بلا از تو رسد هم تو بلا را سپری
.
آب زنید راه را هین که نگار می رسد
مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد
.
کرامت علی الدوام حسینه
اونی که می مونه برام حسینه
.
ثروت دنیا رو داره کسی که
نوکر امام حسینه
.
اون که رسونه رزق و روی منو کرم حسینه
اون که همیشه پرچمش سایه ی رو سرمه حسینه
دلخوشی ما به خدا کرببلا حرم حسینه
.
من با تو تا خدا میرم تا عرش کبریا میرم
وقتی که کربلا میرم کربلا میرم
.
مرده بدم زنده شدم عشق تو را بنده شدم
دولت عشق اومد و من دولت پاینده شدم
.
یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا

یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا

.

نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی

سینه ی مشروح تویی بر در اسرار مرا
.
مرده بدم زنده شدم عشق تو را بنده شدم
دولت عشق اومد و من دولت پاینده شدم