شب اول ماه محرم الحرام۱۴۴۰
بامداحی: حاج محمدرضا طاهری
دوشنبه ۱۹ شهریورماه ١٣٩۷
هیئت مکتب الزهرا (س)