همین آرزومه همینه مسیرم
حسینی بمونم حسینی بمیرم
هوایی شدم آقا هوایی تو
الهی بشم روزی فدایی تو کربلا کربلا کربلا
کربلا کربلا کربلا
امیرم حسین اسیرم حسین
همونی واسش میمیرم حسین
بزار تا ابد از تو بخونم حسین
غلام در خونت بمونم حسین