همین که نعره لشکر بدل به هلهله شد مداحی جدید تاسوعا نوحه معروف کریمی

 

همین که نعره ی لشکر بدل به هلهله شد
عمود روی سرت خورد و ختم قائِله شد

عمود خوردی و دیدند صورتت پیچید
چنان شکاف دو ابرو دچار فاصله شد

میان علقمه با هِیبت نگاه تو با
هجوم تیر و کمان دار ها مُقابله شد

برای قتل تو دینارها محاسبه شد
برای غارت تو بینشان مُجادله شد

قسم به پیکر از بین رفته ات عباس
برای من بدن کوچک تو مسئله شد!!

بلند شو که پس از رفتن تو خیمه گَهَت
محلِ تاخت و تازه سنان و حرمله شد

پس از تو معجر زنان خیمه را چه کنم؟!!
پس از تو بازوی زینب اسیر سلسله شد

” بعد تو عمه ام عمو جان زد گره محکمی به معجر من
علتش را سوال کردم، گفت: دشمنت بی حیاست دختر من ”

غروب علقمه با رقص نیزه داره سرت
میان خیمه ی زن ها ز ترس وِلوله شد…

برای آن که بچرخی به هر گذر بروی
میان مردم کوفه سرت مُعامله شد…

 

 

مداحی جدید تاسوعا نوحه معروف کریمی : تشنه بودیم بوی آب می رسید از علقمه

وجه ابالفضل كانون عشقه/ محمود کریمی/ شب تاسوعا