آرزوی پر زدن با من پرم با تو
گریه های نیمه شب با من حرم با تو
.
نفس با من هوا با تو
دعا با من شفا با تو
.
نیاز کربلا با من
برات کربلا با تو
.
ای کس و کارم
به تو خیلی بدهکارم
دوسِت دارم
.
بی پناه و بی کسم مادر پناهم باش
آخرین امید شب های سیاهم باش
.
من و گریه من و زاری
من و روزهای بی یاری
.
فقط دلخوشم به اینم که
هوای نوکرو داری
.
آه دم آخر
به دادم می رسی مادر
دوسِت دارم
.
توی روضه تر نشد چشمی که مَحرم نیست
روضه ی تو کمتر از داغ مُحرّم نیست
.
چی میشه مادرم باشی
یه سایه رو سرم باشی
.
چی میشه که شب جمعه
به یادم تو حرم باشی
.
آه چه محزونی
هنوزم روضه می خونی
غریب آقا