تو جاده پر از مردمه…
ببین موکب چندمه …
پذیرایی از جون و دل …
رو لب ها هَلابیکُم….
دلم رو گرفتم رو دست…
چه شوری تو این جاده هست ….
ولی چایی موکب ها ….
برامون یه چیز دیگست
می گیرم رو شونم علم رو
می خوام که ببینم حرم رو
بیارم، پدر، مادرم رو
شدم گرفتار اربعین….
چقدر دیدن داره اربعین….
می خوام که باشم امسال منم…
تو عکس زوار اربعین….
حسین حسین ای جانم حسین

بیا خواهشمو ببین

نزن رومو آقا زمین

یه ساله که میگم منو

ببر کربلا اربعین

چه حالیه تو کربلا

جونیمو میدم برات

همین خوبه شکر خدا

که مهمونداری زائرات

عجب خاطرات و شبایی

عجب جادها و موکب هایی

میخوام که بشم کربلایی

هرگره ای رو وا میکنه

زندگیمو زیبا میکنه

کربلامونو اربعین امام رضا امضا میکنه

حسین حسین ای جانم حسین