دارن میان دونه دونه عاشقا
دارن میان همه پابرهنه ها

.
دارن میان با رفیق و آشنا

دارن میان کربلا ، دارن میان کربلا
.

زائر تو از خداشه ، توی راه تو فداشه
کیه که دلش نمی خواد اربعین کربلا باشه

.
می بینی من تنها رو

آشوب توی دل ها رو
اربابم بطلب ما رو

.

اربابم بطلب ما رو

.
دارن میان زائرها نفس زنون
دارن میان زن و بچه و جون

.

پرمیزنن تا به اوج آسمون
با هر قدم ، هر ستون

.
مگه چیزی غیر از اینه ، محشره روی زمینه
به خدا دنیا به کام زائرای اربعینه

.
تو شاهی پادشاهی کن
بی تابم یک نگاهی کن
اربابم منو راهی کن

.

اربابم بطلب ما رو

.

چه شوریه تو هوای این شبا
چه حالیه تو بهشب موکبا

.
همینه رو پرچما و رو لبا
فداک یا زینبا

.
زدم تو دل جاده ، دست خالی و پیاده
الهی که جا نمونم ، همینم از سرم زیاده

.
جز عشقت آخه چی دارم
من مدیون علمدارم

دلتنگ شب دیدارم

.

اربابم بطلب ما رو