دل دیوونه باز هم منو میکشه سمتت

مثل اینکه خمار زیارتته

آقا بهترین حسه میدونی چیه قصه

خون من آغشته به تربتته

با علمت بزرگ شدم حالام جوونیم نذر رقیه ات

نگرونیم تو روضه غیبته خونه اول من هیئته

سایه ات روی سر ما مستدام

تو از اول آقایی من غلام

دنیا ارزونی اهلش فقط

از این دنیا یه کربلا میخوام

جان اباعبدالله حسین