چایی روضتو خوردن لذت داره
دائما اسمت رو بردن لذت داره
جون می گیرم زیر حب تو اما
زیر حب تو مردن لذت داره
آرزومه فدات شم فدای بچه هات شم
یک نگاه کافی بود عاشق کربلا شم
برده هوش از سرم شش گوشه
هیچ وقت نکردم فراموشت
ابد ولله ما ننسی حسینا

نوکری تو نداره شرط سنی
حتی پیغمبرم گفت حسین منی
دایره ی نوکری تو وسیع از جبرئیل بگیر تا
دل به عشق تو دادم تویی باب المرادم
دور تو در طواف اند جن و ملائکه
گرم برای من آغوشت
هیچ وقت نکردم فراموشت
ابد ولله ما ننسی حسینا
شمعی ها یک عالمه پروانه داری
هعم عاقل هم دیوانه داری
هر کی پاشه میزاره حرم مست میشه
انگاری تو حرمت میخونه داری
کردی وابسته ما را این حال مست را
میگیره روز محشر مادرت دست ما را
هنوز تو گوشم می و چاووش
هیچ وقت نکردم فراموشت
ابد ولله ما ننسی حسینا