وای فرشته بی پر اومد
وای امید رهبر اومد
وای تنش شبیه جسم علی اکبر اومد
چه فاطمیه ای شد امسال
امید و دلبرم برگشته
شبیه فاطمه از آتیش
مدافع حرم برگشته
تو به آرزوت رسیدی
تو امام حسین رو دیدی
وای به سید شهیدان
تو اشبه الشهیدی
تو روضه مجسم هسی
یه مملکت شده بی تابت
داری میری سلام مارو
ببر به محضر اربابت

وای غمت غم وطن شد
وای تنت شبیه جسم
امام بی کفن شد
یه قطره از غم ارباب رو
تو دیدی حال ما این حاله
۱۹۵۰زخم رو پیکرت توی گوداله

به سمت گودال از خیمه دویدم من
شمر جلوتر بود دیر رسیدم من
سر تو دعوا بود ناله کشیدم من
سر تورو بردن دیر رسیدم من