وسط سینه زنی حس می کنم پیش منی مداحی شور مجلس محرم

 

وسط سینه زنی حس می کنم پیش منی
شما آرامش این جون تنی عشق منی
عذابم میده این دوری حسین
بدون میمیرم اینجوری حسین

 

قدر قدرت قوی شوکت : مهدی اکبری

مراسم سیاه پوشان محرم در هیئت جوانان سید الشهدا(ع)